Etmek

Турецко-русский словарь | http://www.ansiklopedi.dilbydil.com | wikiDilAnsiklopedisi - современный турецко-русский словаря
Перейти к: навигация, поиск

ЗНАЧЕНИЯ

1. (yapmak, gerçekleştirmek) делать, производить, совершать

2. (davranmak) сделать, делать, поступать, вести себя (хорошо, плохо и т. п.)

3. (değerde olmak) стоить

 • Bu kitap beş lira eder. Эта книга стоит пять лир.

4. (yoksun bırakmak) лишать, оставлять без чего-либо

5. обходиться без; не мочь не ...

6. (eşit değer kazanmak) равняться

7. (bir yerde doğmuş, yaşamış olmak) жить, существовать

8. (kötülükte bulunmak) творить, совершать (что-либо плохое), вредить


ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

 • Akrabanın akrabaya ettiğini akrep akrebe etmez. Брат на брата — пуще супостата.
 • Aldığı aptes (ettiği / yaptığı hayır) ürküttüğü kurbağaya değmez. И сделал-то он добра с гулькин нос. Оказать медвежью услугу.
 • Arpa eken buğday biçmez. Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar. Herkes ne ederse kendine eder. İnsan ektiğini biçer. Kişi ettiğini bulur. Ne doğrarsan aşına, o çıkar karşına (kaşığına). Ne ekersen onu biçersin. Что посеешь, то и пожнёшь.
 • Avrat vardır arpadan aş eder, avrat vardır bulguru keş eder. Есть женщина, что из овса еду приготовит, а есть женщина — пшено испортит.
 • Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. Baba eder, oğul öder. Atalar eder, evlatlar öder. Отцы терпкое поели, а у деток оскомина.
 • Başkasına fenalık eden kendine etmiş olur. Сделав худо, не жди добра. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
 • Eden bulur, inleyen ölür. Etme bulursun, inleme (inleye inleye) ölürsün. Etme bulma dünyası. Как аукнется, так и откликнется.
 • Etme komşuna, gelir başına. Gülme komşuna, gelir başına. Худое дело обидеть соседа. Не рой яму соседу, сам в неё попадёшь. Не смейся чужой беде, своя на гряде.
 • Hizmet etmesini öğrenmeyen, efendilik edemez. Не быв звонарём, не быть и пономарём.
 • İki kere iki dört eder. Как дважды два — четыре.
 • Kapını iyi kapa, komşunu hırsız etme. Плохо не клади, вора в грех не вводи.
 • Kimsenin ettiği yanına kalmaz. Как аукнется, так и откликнется.
 • Kişi ettiğini bulur. Что посеешь, то и пожнёшь.
 • Kişi kendine ettiğini kimse edemez. Kişi ne yaparsa kendine yapar. Kişinin kendine ettiğini başka hiç kimse edemez. Всяк (человек) сам себе и друг, и недруг.
 • Kötü komşu adamı hacet sahibi eder. Плохой сосед заставляет человека жить в нужде.

СПРЯЖЕНИЕ. BİLDİRME KİPLERİ

СМОТРЕТЬ / СКАЧАТЬ ТАБЛИЦЫ

 • Şimdiki Zaman. Настоящее продолженное время
 • Şimdiki Zamanın Hikayesi. Прошедшее продолженное время
 • Şimdiki Zamanın Rivayeti. Продолженное время в субъективной модальности
 • Şimdiki Zamanın Koşulu. Продолженное время в условной модальности
 • Geniş Zaman. Настоящее-будущее время.
 • Geniş Zamanın Hikayesi. Неопределённый имперфект
 • Geniş Zamanın Rivayeti. Настоящее-будущее время в субъективной модальности
 • Geniş Zamanın Koşulu. Настоящее-будущее время в условной модальности
 • Belirli Geçmiş Zaman. Прошедшее категорическое время
 • Belirli Geçmiş Zamanın Hikayesi. Давнопрошедшее время
 • Belirli Geçmiş Zamanın Koşulu. Прошедшее категорическое время в условной модальности
 • Belirsiz Geçmiş Zaman. Прошедшее субъективное время
 • Belirsiz Geçmiş Zamanın Hikayesi. Преждепрошедшее время
 • Belirsiz Geçmiş Zamanın Rivayeti. Прошедшее субъективное время в субъективной модальности
 • Belirsiz Geçmiş Zamanın Koşulu. Прошедшее субъективное время в условной модальности
 • Gelecek Zaman. Будущее категорическое время
 • Gelecek Zamanın Hikayesi. Будущее в прошедшем
 • Gelecek Zamanın Rivayeti. Будущее категорическое время в субъективной модальности
 • Gelecek Zamanın Koşulu. Будущее категорическое время в условной модальности

СПРЯЖЕНИЕ. DİLEK KİPLERİ

СМОТРЕТЬ / СКАЧАТЬ ТАБЛИЦЫ

 • Gereklilik Kipi. Настоящее время долженствовательного наклонения
 • Gereklilik Kipinin Hikayesi. Прошедшее время долженствовательного наклонения
 • Gereklilik Kipinin Rivayeti. Долженствовательное наклонение в субъективной модальности
 • Gereklilik Kipinin Koşulu. Долженствовательное наклонение в условной модальности
 • Dilek-Koşul Kipi. Настоящее время условного наклонения
 • Dilek-Koşul Kipinin Hikayesi. Прошедшее время условного наклонения
 • Dilek-Koşul Kipinin Rivayeti. Условное наклонение в субъективной модальности
 • İstek Kipi. Настоящее время желательного наклонения
 • İstek Kipinin Hikayesi. Прошедшее время желательного наклонения
 • İstek Kipinin Rivayeti. Желательное наклонение в субъективной модальности
 • Buyuru (Emir) Kipi. Повелительное наклонение